Letöltések

Hazai Jog - Magyar nyelvű dokumentumok

Dr. Alexin Zoltán levele az egyes egészségügyről szóló törvények módosításának társadalmi vitájában, 2015. október 21. EMMI_20151021.pdf (0,143MB)

letöltés

Az OEP állásfoglalása a Szegedi Városi Bíróság számára a gyógyszertárak adatkezelői felelősségéről (0,905MB)

letöltés

Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának 937/B/2006. számú határozata (1,371MB)

letöltés

Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának 1034/E/2005. számú határozata (2,642MB)

letöltés

Az Adatvédelmi Biztos 1172/K/2005-7 számú levele a szegedi klinikai központnak (0,423MB)

letöltés

Az Adatvédelmi Biztos 195/K/2005-3 számú levele a belső adatvédelmi felelősök elérhetőségi adatairól (0,406MB)

letöltés

Az Adatvédelmi Biztos ABI-1504-2/2010/K számú állásfoglalása az OEK adatgyűjtéséről (0,294MB)

letöltés

A 134/B/2011. számú alkotmánybírósági indítvány az orvosi titoktartás ügyében (0,250MB)

letöltés

A 237/D/2009. számú alkotmányjogi panasz egészségügyi adatok törlése tárgyában (0,138MB)

letöltés

A 129/B/2008. számú AB indítvány a kényszer orvosi kutatás lehetőségének megszüntetése tárgyában (0,196MB)

letöltés

A 997/B/2010 számú AB indítvány az adatvédelmi törvény egyes paragrafusainak megszüntetése tárgyában (0,414MB)

letöltés

Az 1065/B/2009. számú AB indítvány az epideomológiai kutatásokhoz használt betegregiszterek kényszer adatkezelése tárgyában (0,263MB)

letöltés

A 800/B/2009. számú AB indítvány a munkaköri alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatban (0,260MB)

letöltés

Az 1066/E/2007. számú AB indítvány a jogorvoslati lehetőséggel kapcsolatban (0,140MB)

letöltés

NEFMI, Egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló tervezet véleményezése (0,042MB)

letöltés

Az Alkotmánybíróság Ügyhátraléka 2011. október 27.-én (0,239MB)

letöltés

NEFMI gyógyszertámogatási rendszer megváltoztatásáról szóló tervezet véleményezése (0,030MB)

letöltés

NEFMI egyes egészségügyi tárgyú törvények megváltoztatásáról szóló tervezetének véleményezése (0,065MB)

letöltés

Az 1211/B/2011. számú AB indítvány az orvosi vények adatkezelésével kapcsolatban (0,475MB)

letöltés

Az 1211/B/2011. számú AB indítványhoz benyújtott kiegészítés (0,026MB)

letöltés

Legfelsőbb Bíróság 2005.1231 számú határozata (1,771MB)

letöltés

OEP - Dr. Hella Patika finanszírozási szerződés (2,168MB)

letöltés

OEP - Mars gyógyszertár finanszírozási szerződés (4,345MB)

letöltés

Az Adatvédelmi Biztos 2283/P/2010. számú állásfoglalása extra vonalkód ügyében (0,037MB)

letöltés

Az adatvédelmi biztoshoz címzett 669/A/2005. számú beadvány - máig megválaszolatlan (0,055MB)

letöltés

Az OEP reakciója az Alkotmánybíróság ítéletére 2012. január 20. (0,281MB)

letöltés

Az ORKA (Orvosi Receptkitöltő Alkalmazás az OEP honlapjáról) 2011. szept. 31-i verziójával készült vény (0,113MB)

letöltés

A korábbi és az új adatvédelmi törvény összehasonlítása (0,318MB)

letöltés

Az Adatvédelmi Hatóság NAIH-503-4/2012/V számú levele a vizsgálat elutasításáról az extra vonalkód ügyében (0,068MB)

letöltés

OEP: Tiltakozó nyilatkozat és tájékoztató a háziorvos adateléréséről (0,158MB)

letöltés

Az Alkotmánybíróság 2011. december 28-án kelt határozata a 129/B/2008. számú ügyben (0,453MB)

letöltés

Az Alkotmánybírósághoz benyújtott IV/92/2012. számú alkotmányjogi panaszom egészségügyi adatok törlése tárgyában (0,055MB)

letöltés

Észrevételek a halottvizsgálattal kapcsolatos jogi szabályozáshoz, társadalmi vita, 2012. szeptember 3. (0,062MB)

letöltés

A NAIH 2013. április 11-i levele a GYEMSZI-vel kapcsolatos eljárás lezárásáról (0,031MB)

letöltés

Dr. Alexin Zoltán levele az egyes egészségügyről szóló törvények módosításának társadalmi vitájában, 2013. október 17. (0,104MB)

letöltés

A NAIH állásfoglalása az egyes egészségügyi törvények módosításáról szóló tervezet vitájában, 2013. október 28. (0,566MB)

letöltés

Dr. Alexin Zoltán levele az egyes egészségügyről szóló rendeletek módosításának társadalmi vitájában, 2014. január 23. (0,094MB)

letöltés

Dr. Alexin Zoltán levele az ETT-ről szóló rendelet tervezet társadalmi vitájában, 2014. január 28. (0,090MB)

letöltés

A NAIH 2014. március 11.-én kelt 6116/7/2012 számú anonimizált állásfoglalása egészségügyi adatmegosztó portálok adatkezeléséről (0,205MB)

letöltés

A NAIH 2013. december 17.-én kelt 6435/8/2012 számú anonimizált állásfoglalása a katasztrófavédelemnek jelentendő egészségügyi adatokról (2,099MB)

letöltés

Az adatvédelmi biztos 2350/K/2005-5 (V. 23.) számú állásfoglalása az egészségügyi adatokon végzett orvosi kutatásokról (0,027MB)

letöltés

Az adatvédelmi biztos 1985-2/2010/K (XI. 22.) számú állásfoglalása az egészségügyi dokumentáció magánirat voltáról (0,704MB)

letöltés

Az ETT 2006. március 27-i állásfoglalása a beavatkozással nem járó orvosi kutatások etikai feltételeiről (0,143MB)

letöltés

Az ETT 2006. június13-i állásfoglalása a beavatkozással nem járó orvosi kutatások etikai feltételeiről (0,152MB)

letöltés

Az adatvédelmi biztos 2196/K/2006-3. számú, 2007. februári levele a beavatkozással nem járó orvosi kutatásokról (0,007MB)

letöltés

Dr. Alexin Zoltán levele az egyes egészségügyről szóló törvények módosításának társadalmi vitájában, 2014. november 2. (0,056MB)

letöltés

Dr. Alexin Zoltán beadványa a NAIH számára a gyógyszertári adatkezelés ügyében, 2014. október 28. (0,090MB)

letöltés

Dr. Alexin Zoltán beadványára érkezett válasz a NAIH-tól a gyógyszertári adatkezelés ügyében, 2014. december 15. (0,254MB)

letöltés

A Szegedi Ítélőtábla 2015. május 11-én kelt végzése az Európai Unió Bíróságához fordulásról (0,264MB)

letöltés

Az ÁEEK 2016. január 21-én kelt levele az EESzT PILOT tesztelésében részt vevő eü. intézményekről (0,199MB)

letöltés

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, 2016. január 28-án kelt levele a visszamenőleges jogalkalmazásról (0,062MB)

letöltés

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatmegőrzési idejével kapcsolatos első fokú határozat, 2016. március 30. (0,991MB)

letöltés

A NAIH 2016. június 8-án kelt 2016/555/11/V számú jelentése a BM Korvin Ottó kórházban hagyott egészségügyi adatokról, dokumentumokról (1,907MB)

letöltés

Dr. Alexin Zoltán levele az egyes egészségügyi alapellátást érintő kormányrendeletek módosításáról szóló tervezet társadalmi vitájában, 2016. június 24. (0,107MB)

letöltés

Dr. Alexin Zoltán levele az EESzT működéséről szóló végrehajtási rendelettervezet társadalmi vitájában, 2016. június 24. (0,113MB)

letöltés

Az egészségügyi törzskarton bevezetéséről szóló tervezet 2016. 06.15. (0,692MB)

letöltés

Panaszlevél az alapvető jogok biztosának címezve, annak érdekében, hogy vizsgálja meg az EESzT jogi szabályozását, 2016. július 20. (0,109MB)

letöltés

Az EESzT egyes funkcióinak működéséről szóló rendelet tervezete 2016. 06.15. (0,421MB)

letöltés

Az Érsebészeti Regiszter jogellenes működésével kapcsolatos NAIH beadvány 2015. május 22. (0,073MB)

letöltés

A NAIH levele az EMMI számára az érsebészeti regiszter törvénytelen működésével kapcsolatban, 2016. október 13. (0,825MB)

letöltés

Dr. Alexin Zoltán levele az e-Recept jogi szabályozásával kapcsolatos törvénymódosítási javaslat társadalmi vitájában, 2017. április 7. (0,307MB)

letöltés

Dr. Alexin Zoltán levele az e-Recept jogi szabályozásával kapcsolatos rendeletmódosítási javaslat társadalmi vitájában, 2017. június 20. (0,589MB)

letöltés

Felhasználói útmutató az EESZT lakossági portál használatához I. rész (1,317MB)

letöltés

Felhasználói útmutató az EESZT lakossági portál használatához II. rész (2,725MB)

letöltés

Felhasználói útmutató az EESZT lakossági portál használatához III. rész (4,239MB)

letöltés

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Központ adatmegőrzési idejével kapcsolatos felülvizsgálati kérelem ügyében született határozat, 2017. december 4. (1,232MB)

letöltés

Dr. Alexin Zoltán levele az OEP számára a megőrzési időkkel kapcsolatban, 2011. május 31. (0,214MB)

letöltés

Az OEP válasza Dr. Alexin Zoltán levelére a megőrzési időkkel kapcsolatban, 2011. június 23. (0,097MB)

letöltés

Alkotmánybírósági indítvány az EESZT ellen 2018. április 25-én (0,234MB)

letöltés

Dr. Alexin Zoltán beadványa a NAIH számára a törzskarton adatainak feltöltése ügyében, 2018. május 31. (0,281MB)

letöltés

Az Igazságügyi Minisztérium előterjesztése egyes törvények módosítására vonatkozóan a GDPR-re tekintettel, 2018. október 1. (0,699MB)

letöltés

Az Országgyűlés elé terjesztett törvényjavaslat egyes törvények módosítására vonatkozóan a GDPR-re tekintettel, 2019. február 8. (0,919MB)

letöltés

Dr. Alexin Zoltán észrevételei az Eüak.-nak a GDPR hatályba lépésére tekintettel tervezett módosításával kapcsolatos társadalmi vitájában, 2018. október 4. (0,249MB)

letöltés

A NAIH véleménye a GDPR hatályba lépésére tekintettel tervezett egyes törvények módosításával kapcsolatos IM előterjesztésről, 2018. október 9. (0,204MB)

letöltés

A NAIH véleménye a NEAK ellenőrök EESZT hozzáférésének tervezetével kapcsolatos EMMI előterjesztésről, 2019. május 22. (0,321MB)

letöltés

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) adatvédelmi tájékoztatása a vastagbélrák szűrés adatkezeléséről, 2019. június 4. (0,688MB)

letöltés

A NEAK válasza Dr. Alexin Zoltánnak a személyazonosítás lehetőségétől megfosztással kapcsolatos felvilágosítás megtagadásáról, 2019. július 31. (0,296MB)

letöltés

Az ÁEEK válasza Dr. Alexin Zoltánnak az adatkezelés megtiltásával kapcsolatos levelére, 2019. augusztus 12. (0,485MB)

letöltés

Alexin Zoltán: A "Big Broteher in the exam room" c. könyv ajánlásai a jogaikat érvényesíteni kívánó betegek számára, 2019. november 9. (0,147MB)

letöltés

Alexin Zoltán: A magyar egészségügyi adatbázisok és regiszterek listája, 2019. november 9. (0,180MB)

letöltés