Hírek, cikkek

Az Ausztriában bezetésre kerülő egészségügyi kártyáról

2012. november 13-án fogadta el az osztrák parlament az eletronikus betegrekordról szóló törvényt (Elektronische Gesundheitsakte-Gesetz), amely 5-10 évre előre kijelöli a fejlesztés irányait és mérföldköveit, továbbá meghatározza a működtetés viszonyát az alapvető emberi jogokhoz. (2012. november 16.)

A lelkiismeret ajándéka

A lelkiismeret fontos és hasznos emberi tulajdonság. Visszafog, gátol akkor is, ha hatalmánál fogva az ember valamit megtehetne. A lelkiismeret nem materiális korlát, hanem belső tulajdonság. A később felébredő lelkiismeret gyakorlatilag ajándék, ami a rádöbbenést, a tudatosulást jelenti. (2012. szeptember 9.)

Töröltethetők-e a személyes egészségügyi adatok?

Bár az egészségügyi minisztérium folyamatosan az információs önrendelkezést harsogja, ennek nyoma sem fedezhető fel az egészségügyi intézményekben. Az Alkotmánybíróság 2012. július 9-én napirendjére vett egy személyes egészségügyi adatok törlése tárgyában benyújtott indítványt, amely nagyon fontos alapkérdéseket vet fel. (2012. július 5.)

Adna ön lakáskulcsot a háziorvosának?

Egy törvénymódosítás nyomán a háziorvosok korlátlan hozzáférést kaptak az Országos Egészségpénztár adatbázisához, amelyben minden állampolgár 15 évre visszatekintő egészségügyi adatai találhatók: minden egyes megjelenés szakrendelőben, kórházban - a kapott ellátás leírása, a kezelőorvos; továbbá minden egyes vényre kiváltott gyógyszer adata. (2012. május 21.)

Változások a személyes adatok védelméről szóló törvényben

A Parlament tavaly új törvényt fogadott el a személyes adatok védelméről. Az Információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (röviden Infotv.) rendelkezéseit hasonlította össze Dr. Könyves-Tóth Pál. (2012. február 29.)

Törvényellenes az extra vonalkód adattartalma

Az elmúlt év utolsó ülésnapján hozta meg 174/2011. (XII. 29.) számú döntését az Alkotmánybíróság a háziorvosok jelentésével, és az extra vonalkóddal kapcsolatos indítvány ügyében. Hétéves várakozás eredménye ez a döntés. (2011. január 10.)

Egészségügyi salátatörvény 2011

Minden év végén a Parlament elé kerül egy, az egészségügyi ellátó rendszer átszervezésével kapcsolatos törvénymódosítás. A rendszerint 10-12 törvény párhuzamos módosítására vonatkozó javaslat (saláta) 2011-ben is benyújtásra került. (2011. november 21.)

Az Alkotmánybíróság Ügyhátraléka

A Parlament előtt fekszik az Alkotmánybíróságról szóló törvénytervezet, amelynek tervezett hatályba lépési ideje 2012. január 1. lenne. A parlamenti vita egyik alapkérdése, hogy mi legyen a feltorlódott régi ügyekkel? (2011. október 27.)

Tévúton az új adatvédelmi törvényjavaslat

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nemrégen benyújtotta a T/3586 számú törvényjavaslatot, az új adatvédelmi törvényről. A törvényjavaslat radikálisan újraszabályozza az adatvédelmi hatóság működését, de változatlanul hagyja az adatvédelmi jog megvalósítását. Ezeket a paragrafusokat a régi törvényből vette át lényegében változatlan formában. (2011. július 6.)

A háziorvosok elektronikus hozzáférése az OEP adatbázisához

Az elmúlt év végén a Parlament ismét módosította az egészségügyi adatok kezeléséről szóló törvényt. A módosítás lényege az volt, hogy a páciensekről az OEP-nél tárolt információkhoz egy weboldalon keresztül minden háziorvos hozzáférhessen. (2011. április 12.)
<< előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 következő >>