Hírek, cikkek

Változások a személyes adatok védelméről szóló törvényben

A Parlament tavaly új törvényt fogadott el a személyes adatok védelméről. Az Információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (röviden Infotv.) rendelkezéseit hasonlította össze Dr. Könyves-Tóth Pál. (2012. február 29.)

Törvényellenes az extra vonalkód adattartalma

Az elmúlt év utolsó ülésnapján hozta meg 174/2011. (XII. 29.) számú döntését az Alkotmánybíróság a háziorvosok jelentésével, és az extra vonalkóddal kapcsolatos indítvány ügyében. Hétéves várakozás eredménye ez a döntés. (2011. január 10.)

Egészségügyi salátatörvény 2011

Minden év végén a Parlament elé kerül egy, az egészségügyi ellátó rendszer átszervezésével kapcsolatos törvénymódosítás. A rendszerint 10-12 törvény párhuzamos módosítására vonatkozó javaslat (saláta) 2011-ben is benyújtásra került. (2011. november 21.)

Az Alkotmánybíróság Ügyhátraléka

A Parlament előtt fekszik az Alkotmánybíróságról szóló törvénytervezet, amelynek tervezett hatályba lépési ideje 2012. január 1. lenne. A parlamenti vita egyik alapkérdése, hogy mi legyen a feltorlódott régi ügyekkel? (2011. október 27.)

Tévúton az új adatvédelmi törvényjavaslat

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nemrégen benyújtotta a T/3586 számú törvényjavaslatot, az új adatvédelmi törvényről. A törvényjavaslat radikálisan újraszabályozza az adatvédelmi hatóság működését, de változatlanul hagyja az adatvédelmi jog megvalósítását. Ezeket a paragrafusokat a régi törvényből vette át lényegében változatlan formában. (2011. július 6.)

A háziorvosok elektronikus hozzáférése az OEP adatbázisához

Az elmúlt év végén a Parlament ismét módosította az egészségügyi adatok kezeléséről szóló törvényt. A módosítás lényege az volt, hogy a páciensekről az OEP-nél tárolt információkhoz egy weboldalon keresztül minden háziorvos hozzáférhessen. (2011. április 12.)

Alkotmánybírósági indítvány az orvosi titoktartásért

A magyar állam az orvosi titoktartás kétezer éves hagyományát folyamatosan felszámolja. Az egészségügyi és a hozzájuk tartozó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény durva és aggresszív módon vonja el a bizalmas adatkezeléshez fűződő állampolgári jogokat. Mintegy 40 cél érdekében kötelezi az egészségügyi személyzetet, hogy bizalamas adatokat jelentsenek kormányzati szerveknek vagy továbbítsanak más orvosoknak. (2010. március 4.)

Az EuroSOCAP FP6 projekt

Az Európai Bizottság az FP6 keretprogramban 2003-2006 között támogatta a EuroSOCAP projekttet, amely egy az egészségügyi adatok bizalmas kezelésére vonatkozó európai szabvány létrehozását tűzte ki célul. (2011. február 24.)

Az Országos Epidemológiai Központ adatkezelése

A TASZ (Társaság A Szabadságjogokért) emberi jogi szervezet következetesen kiáll kiszolgáltatott embertársaink érdekében. Figyelmük a fogyatékosokra, súlyos betegekre és pszichiátriai gondozottakra terjed ki, mivel ők még az egyszerű állampolgárnál is esendőbbek. (2010. december 13.)

Az adatvédelem jövője

Az Europai Bizottság 2010. július 1-jén rendezte meg a civil szféra képviselői számára az új európai adatvédelmi jogi keretrendszerrel kapcsolatos konferenciát. A konferencia előzménye egy közmeghallgatás volt, ahová szakértők 2009. végéig küldhették be javaslataikat. (2010. július 7.)
<< előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 következő >>