Hírek, cikkek

Az Alkotmánybíróság Ügyhátraléka

A Parlament előtt fekszik az Alkotmánybíróságról szóló törvénytervezet, amelynek tervezett hatályba lépési ideje 2012. január 1. lenne. A parlamenti vita egyik alapkérdése, hogy mi legyen a feltorlódott régi ügyekkel? (2011. október 27.)

Tévúton az új adatvédelmi törvényjavaslat

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nemrégen benyújtotta a T/3586 számú törvényjavaslatot, az új adatvédelmi törvényről. A törvényjavaslat radikálisan újraszabályozza az adatvédelmi hatóság működését, de változatlanul hagyja az adatvédelmi jog megvalósítását. Ezeket a paragrafusokat a régi törvényből vette át lényegében változatlan formában. (2011. július 6.)

A háziorvosok elektronikus hozzáférése az OEP adatbázisához

Az elmúlt év végén a Parlament ismét módosította az egészségügyi adatok kezeléséről szóló törvényt. A módosítás lényege az volt, hogy a páciensekről az OEP-nél tárolt információkhoz egy weboldalon keresztül minden háziorvos hozzáférhessen. (2011. április 12.)

Alkotmánybírósági indítvány az orvosi titoktartásért

A magyar állam az orvosi titoktartás kétezer éves hagyományát folyamatosan felszámolja. Az egészségügyi és a hozzájuk tartozó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény durva és aggresszív módon vonja el a bizalmas adatkezeléshez fűződő állampolgári jogokat. Mintegy 40 cél érdekében kötelezi az egészségügyi személyzetet, hogy bizalamas adatokat jelentsenek kormányzati szerveknek vagy továbbítsanak más orvosoknak. (2010. március 4.)

Az EuroSOCAP FP6 projekt

Az Európai Bizottság az FP6 keretprogramban 2003-2006 között támogatta a EuroSOCAP projekttet, amely egy az egészségügyi adatok bizalmas kezelésére vonatkozó európai szabvány létrehozását tűzte ki célul. (2011. február 24.)

Az Országos Epidemológiai Központ adatkezelése

A TASZ (Társaság A Szabadságjogokért) emberi jogi szervezet következetesen kiáll kiszolgáltatott embertársaink érdekében. Figyelmük a fogyatékosokra, súlyos betegekre és pszichiátriai gondozottakra terjed ki, mivel ők még az egyszerű állampolgárnál is esendőbbek. (2010. december 13.)

Az adatvédelem jövője

Az Europai Bizottság 2010. július 1-jén rendezte meg a civil szféra képviselői számára az új európai adatvédelmi jogi keretrendszerrel kapcsolatos konferenciát. A konferencia előzménye egy közmeghallgatás volt, ahová szakértők 2009. végéig küldhették be javaslataikat. (2010. július 7.)

Egészségügyi intézmények közérdekű adatai

Az egészségügyi intézmények számára az Adatvédelmi szabályzat és a kinevezett adatvédelmi felelős elérhetősége - mind közérdekű adat. Erről adott ki állásfoglalást a magyar adatvédelmi biztos irodája. (2010. június 17.)

Alkotmányellenes-e a hírközlési adatok megőrzése

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/24/EK irányelve lehetőséget biztosított arra, hogy a tagállamok a terrorizmus elleni harc egyik eszközeként távközlési adatokat őrizzenek meg a teljes lakosságra kiterjedően. Az Európai Unió minden tagállama vezetett be különböző intézkedéseket, amelyeket az adott ország emberi jogi szervezetei rendre megtámadtak az alkotmánybíróságokon. Már két tagállamban született ítélet. (2010. június 7.)

Véget ért a BKV elleni közérdekű adatok ki nem adásával kapcsolatos kártérítési per

A Fővárosi Ítélőtábla a napokban pontot tett egy 2006-ban közérdekű adatok kiadása iránt idított per végére. A per tárgya kezdetben a BKV egyik reklámszerződése volt, és mivel e felperes nem kapta meg a törvény által megszabott időben, keresetében vagyoni és nem vagyoni kárának megtérítését is kérte a bíróságtól. (2010. május 14.)
<< előző | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 következő >>